Albert Neuhuyslaan 53 | 8072 HJ Nunspeet | Telefoon 0341-760029 | E-mail info@juniorcollegenunspeet.nl

Ons onderwijs

In het kader van Passend Onderwijs participeren wij in Stichting Leerlingenzorg NW-Veluwe (dit het is samenwerkingsverband waar onze school deel vanuit maakt).
Binnen dit samenwerkingsverband spannen wij ons in om met andere scholen uit de regio te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling.

Het Junior College heeft binnen dit samenwerkingsverband de taak om onderwijs te bieden aan leerlingen van klas 1 en 2 met specifieke ondersteuningsvragen waar op een reguliere school geen mogelijkheid voor is.

Het doel van het Junior College is om leerlingen uit het SO twee extra jaren te geven om zo regulier mogelijk uit te stromen en om leerlingen die vastlopen in het voortgezet onderwijs tijd te geven om aan hele specifieke doelen te werken, zodat zij zich in het 3e jaar wel weer redden in het VO.